Zastupitelé

Starosta obce Jiří Hervert
Místostarosta obce Václav Hervert
Předseda finančního výboru Jan Pohořal
Členové finančního výboru Josef Pecka
  Jitka Procházková
Předseda kontrolního výboru František Hervert
Členové kontrolního výboru Věra Urbanová
  Alena Pohořalová