Počet svozových míst

Žádost o poskytnutí informací

Odpověď na Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane xxxxxxxxxx,

k Vaší žádosti ze dne 25. 3. 2017 Vám poskytujeme následující informace:

1) V obci se nachází 80 svozových míst komunálního odpadu. Místní poplatek za svoz komunálního odpadu činí na rok 2017 1000,- za 1 nádobu, pro samostatně žijící trvale hlášené osoby nad 70 let činí poplatek 500,- za 1 nádobu.

 2) a. V obci se nacházejí 2 sběrná místa tříděného odpadu. Sběrný dvůr se na území obce nenachází.
     b .Na území obce se třídí tyto druhy odpadu: papír, plasty, sklo.
     c. Celkem se v obci nachází 5 kontejnerů, 1100 l – plastový.

3) Obec využívá pro třídění odpadů 3 kontejnery (1100 l – plastové) ve vlastnictví AVE     CZ odpadové hospodářství s.r.o.

4) Na území obce zajišťuje svoz komunálního a tříděného odpadu společnost AVE CZ     odpadové hospodářství s.r.o.