Poskytnutí informace - zveřejněný platný územní plán Vranov

Žádost:

Věc: Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí této informace:

  • Na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán Vaší obce? 

 

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 6. 2018 přijatou dne 4. 7. 2018 pod č. j. 320/2018, která se týká poskytnutí informace na jaké internetové adrese je k nahlédnutí úplný a platný územní plán obce Vranov. Platný územní plán obce Vranov nenaleznete na žádné internetové adrese. Je možný k nahlédnutí v tištěné podobě na MěÚ Benešov, odbor stavebního a územního plánování v úřední dny pondělí, středa, čtvrtek. Je možné do něj nahlédnout i na obecním úřadě ve Vranově v úřední dny každou středu od 17 – 19h.

V současné době má obec Vranov rozpracovaný nový územní plán, který po dokončení bude vyvěšen na internetových stránkách obce Vranov.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci