Poskytnutí informace o pohledávkách a darovacích smlouvách

Dotaz:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:
- která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Odpověď:

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto Vám odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 11. 2017 2017

přijatou dne 8. 11. 2017 pod č. j. 649/2017.

  1. Která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je posplatnosti více jak 30 dní.

Osoba M. V. má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou ve výši 2.100,-Kč.

  1. Počet uzavřených darovacích smluv od 1.ledna 2016 do 1 října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Obec Vranov neuzavřela od 1.1.2016 – 1.10.2017 žádnou darovací smlouvu.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci