Žádost o informace - Projekty: Zateplení budovy obecního úřadu a Zateplení budovy kulturního domu

Žádost:

Žádám vás o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Zateplení budovy obecního úřadu, účelový znak 90877 a 15835

Žádám vás o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Zateplení budovy kulturního domu, účelový znak 90877 a 15835

Žádám o veškerou dokumentaci, vztahující se k těmto dvěma investičním akcím:
- Schválení záměru ZO Vranov,
- Schválení žádosti o dotace z MŽP ZO Vranov,
- Schválení žádosti o dotace z EU přes SFŽP ZO Vranov,
- Stavební povolení záměrů,
- Stavební dokumentaci,
- Výběrová řízení na dodavatele děl ZO Vranov; zadávací dokumentaci, vypsání (otisky úřední desky), všechny došlé nabídky, protokoly výběrové komise,
- Výběrová řízení na dodavatele interiérových prací,
- Schválení nabídek a smluv s dodavateli děl ZO Vranov,
- Předávací protokoly děl mezi dodavateli a statutárním orgánem obce Vranov,
- Veškerou finanční dokumentaci; faktury, dodací listy, skládkové listy,
- Stavební deníky,
- Výběrová řízení na technické dozory zastupující obec Vranov,
- Fakturaci od technických dozorů,
- Vyúčtování dotace od MŽP,
- Vyúčtování dotace EU (přes SFŽP).


Odpověď:

Odpověď
Odpověď

Zateplení budovy obecního úřadu
Přílohy:
Seznam dokumentů
Příloha č. 1,2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6.1
Příloha č. 6.2
Příloha č. 6.3
Příloha č. 6.4
Příloha č. 6.5
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14,15

Zateplení budovy kulturního domu
Přílohy:
Seznam dokumentů
Příloha č. 1,2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6.1
Příloha č. 6.2
Příloha č. 6.3
Příloha č. 6.4
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14,15

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci