Žádost o informace - akcionáři společnosti Středočeská Plynárenská, a. s.

Žádost:

Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a. s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ: 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10) IČO: 601 93 158 (dále jen "Společnost") z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN C20005078659 a 770950002269).

Pokud Vaše obce byla akcionářem Společností k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Shora uvedené informace prosím poskytněte i v případě, že Vaše obec vlastnické práva ke shora uvedeným akciím Společnosti dne 9. května 2008 pozbyla (tj. i v případě, že dotčené akcie Společnosti byly dne 9. května 2008 převedeny z titulu majitele cenných papírů vedeného pro Vaši obec Střediskem cenných papírů na účet třetí osoby).

 

Odpověď:

 

Dne 4. 10. 2019, pod č. j. 539/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 4. 10. 2019, která se týká poskytnutí informace o tom, zda naše obec byla ke dni 9.
května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie,
s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, 142 01 ( dnes Limuzská 3135/12,
Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93 158 z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí
akcií emitovaných Společností (ISIN CZ 0005078659 a 770950002269)

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku.

 

Obec Vranov nebyla akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy
Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, 142 01 ( dnes Limuzská
3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93 158 z titulu vlastnictví akcií z jakékoli
z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ 0005078659 a 770950002269)

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci