Žádost o informace - zápisy 2017, 2018, 2019

Žádost:

žádám Vás  o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to zápisů z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany za roky 2017, 2018 a 2019 až do dnešního dne.

Odpověď 1:

Dne 15. 5. 2019, pod č. j. 291/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov, žádost o  poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 15. 5. 2019, která se týká poskytnutí informace a to zápisů z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany za roky 2017, 2018
a 2019 až do dnešního dne.

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti požadujete velký rozsah informací, Obec Vranov v souladu s §14, odst. 7, písmeno c) zákona o poskytování informací č.106/1999, prodlužuje lhůtu vyřízení odpovědi na Vaši žádost o 10 dní.

Odpověď 2:

dne 15. 5. 2019 byla na obecním úřadě ve Vranově přijata Vaše žádost o podání informace pod č.j  291/2019.  V souladu s § 14 odstavec 5 zákona 106/1999/Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám tímto oznamuji, že Vámi požadované informace jsou připraveny a budou odeslány dle Vašeho požadavku na Vaši emailovou adresu, po uhrazení částky 80,- Kč za odeslání  40 stran (1strana A4 / 2Kč), dle platného ceníku. Úhradu možno provést převodem na účet 9825121/0100 KB Benešov, variabilní symbol 2912019106, nebo v pokladně Obecního úřadu ve Vranově v úředních hodinách.

Poučení: Pokud do 60 dnů ode dne oznámení nebude požadovaná částka uhrazena, bude Vaše žádost 
odložena (§17 odst. 5 zákona 106/1999 Sb.).

Příloha: Seznam dokumentů a počtu stran

Rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací:

S odkazem na §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byly naplněny důvodu pro neposkytnutí informace v tom, že v zápisech zastupitelstva se objevují citlivé informace o občanech, proto Obecní úřad Vranov poskytne Usnesení ze zápisů za roky 2017, 2018 a 2019, která tyto informace neobsahují.

Přílohy:

Usnesení 2017
Usnesení č. 11/2017, 2. strana
Usnesení 2018
Usnesení 2019

Rozhodnutí o poskytnutí informace - Středočeský kraj
Rozhodnutí o neposkytnutí informace


Zápisy 2017
Zápisy 2018
Zápisy 2019

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci