Poskytnutí informací - Drhlavský rybník

Žádost

Odpověď:

Dne 6. 2. 2019, pod č. j. 77/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov  žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 5. 2. 2019, která se týká poskytnutí informace Výstavba Drhlavského rybníka
s potokem, jak je uvedeno v Závěrečném účtu obce Vranov, r. 2014, účelový znak 90877,
a účelový znak 15827. Žádost obsahuje veškerou dokumentaci vztahující se k tomuto
účelu: 
Schválení záměru ZO Vranov, schválení žádosti o dotaci z MŽP ZO Vranov, schválení
žádosti o dotaci z EU přes SFŽP ZO Vranov, stavební povolení díla, stavební
dokumentaci, výběrové řízení na dodavatele díla ZO Vranov, zadávací dokumentaci,
vypsání (otisk úřední desky), všechny posuzované nabídky, protokol výběrové komise,
schválení nabídky a smlouvy s dodavatelem díla ZO Vranov, smlouvu s dodavatelem díla,
předávací protokol díla mezi dodavatelem a statutárním orgánem obce Vranov, veškerou
finanční dokumentaci, faktury, dodací listy, skládkové listy, stavební deník, výběrové řízení
na technický dozor zastupující obec Vranov, smlouvu mezi obcí Vranov a technickým
dozorem stavby, fakturaci od technického dozoru stavby, vyúčtování dotace MŽP,
vyúčtování dotace EU přes SFŽP.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci