Poskytnutí informace - O zadávání veřejných zakázek

Žádost:

Žádám vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to vnitřní směrnice vašeho úřadu upravující postup při zadávání zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď:

Dne 6. 2. 2019, pod č. j. 76/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov  žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 5. 2. 2019, která se týká poskytnutí informace a to vnitřní směrnici Obecního  úřadu
Vranov upravující postup při zadávání zakázek malého rozsahu dle ustanovení § 27,
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

V zákonné lhůtě jste odpověděl na naši výzvu  o doplnění Vaší žádosti o tom, že jste
seznámen s tím, že informace poskytované dle zákona č.106/1999 Sb., Obecním úřadem
Vranov, jsou zpoplatněny dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb. schválený zastupitelstvem obce Vranov.

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku.

 

Tímto Vám v příloze zasílám Vámi požadovanou informaci. 

 

Příloha: Interní směrnice č.1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky, obec
Vranov, Vranov 16, 257 22 Čerčany, IČ 00232980.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci