Sbor dobrovolných hasičů

VEDENÍ

Jméno Funkce
ROUBÍČEK JAN starosta
POHOŘAL ZDENĚK místostarosta
ČUTA JIŘÍ  velitel
VAŠÁK JOSEF ML. zástupce velitele
ŠUSTA ONDŘEJ výstrojní technik
VELEBIL MAREK vedoucí práce s mládeží
ŠUSTA JIŘÍ hospodář
HRODKOVÁ KRISTÝNA jednatel
STAROSTA JAN kulturní referent

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU http://sdhvranov.cz/