Historický vývoj

První zmínky o obci Vranov jsou z r. 1352, o Vranovské Lhotě r. 1397, o Bezděkově r. 1428, o Údolnici z r. 1422, o Mačovicích z r. 1387, o Klokočné  z r. 1356. Ve 12. a 13. st., kdy toto osídlení vzniklo, se jedná o dosídlování  méně příznivých poloh položených v lesích nebo větší nadmořské výšce či kopcovitější krajině. Původní zástavba byla dřevěná - ve středních Čechách se mísily vlivy slovanského roubeného domu s vlivy hrázděného domu západní Evropy, nicméně převládal zde roubený přízemní dům, od poč. 19. st. bylo roubení nahrazováno  zdivem. Byla užita sedlová střecha s předsazeným štítem, s lomenicí  kabřincem, s černou kuchyní, většinou trojstranné usedlosti, štítově orientované ke  komunikaci nebo k návsi (případně podélně orientované). Jak vyplývá z Mullerovy mapy z r. 1720 i ze stabilního katastru z r. 1840, jedná se tedy o historické osídlení krajiny, vesměs značně  rozvolněného charakteru, dané terénem a přírodními podmínkami.
 
Ing. ak. arch. Ivana Tichá  Program obnovy venkova  2002

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci