• Vodslivy
  • Vodslivy
  • Památník se zvoničkou
  • Obecní úřad
  • Bývalá škola
  • Autobusová zastávka

Sbor dobrovolných hasičů Vodslivy

Sbor ve Vodslivech byl založen roku 1889, měl 12 činných členů. Hasiči zasahovali například u požárů v Mžížovicích, Sázavě, Choceradech nebo ve Vlkovci. Dne 9. července 1905 se ve Vodslivech konal hasičský sjezd. Roku 1937 byla zakoupena látka na nový hasičský kroj. Sbor dobrovolných hasičů se zapojoval i do kulturního života v obci. Nastudoval a sehrál několik veseloher. První odehranou veselohrou bylo "Vítězství fořta Meruzalky". Hasiči také pravidelně pořádali plesy v hostinci na návsi. Sbor zanikl v 90. letech 20. století.