Obecní škola

Škola ve Vodslivech byla založena roku 1768 pravděpodobně kvůli tereziánskému nařízení. Ale bohužel se neví, jak škola vypadala, ani kdo na škole učil. O nové škole jsou první zápisy až z roku 1838. Rok 1858 je pro vodslivskou školu památný tím, že při opravě stavení byla stará věž se zvonečkem, která byla na škole odjakživa, sundána. Zvonek byl zavěšen do nové zvoničky a věž byla sundána, protože svou vahou ohrožovala školní budovu.

V 17. století stál uprostřed vesnice dům č. 23, který byl postaven na obecním pozemku. Z této chalupy byla zřízena škola. Podle předpisů se mělo do školní světnice vejít 45 žáků, ale učilo se v ní přes 100 dětí každý rok. Ke stavbě nové školy došlo, protože roku 1855 přišlo na učitele Františka Vobořila udání, že má ve školní světnici různý nábytek a že v ní bydlí. Na napomenutí okresního úřadu v Benešově vylíčil učitel, jak ubohé jsou poměry ve vodslivské škole, a že pořádek je možný jen tehdy, jestliže okresní úřad nechá postavit školu novou. Stavba školní budovy byla dokončena dne 10. října 1863. Kvůli velkému počtu dětí byla na škole dne 1. ledna 1883 otevřena druhá třída.

V letech 1904 a 1905 byla v místním hostinci vařena polévka pro chudé školní děti. V roce 1930 byla u školy zřízena školní zahrada, o tři roky později betonový chodník a o prázdninách roku 1934 byl na jižní straně postaven nový plot. Zápis o vodslivské škole končí v polovině roku 1940. Škola však končí v roce 1947.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci