Program zasedání svazku obcí 1/2016 v Chotýšanech dne 26. 1. 2016 od 16.00 hod.

které koná se dne 26. 1. 2016 od 16.00 hodin – Chotýšany.

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Bohuslav Kovář, Marie Matoušková
  3. Volné téma
  4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1
  5. Granty a dotace
  6. Plnění rozpočtu
  7. Projednání a schválení uzavření Dodatku č. 1 k smlouvě o poskytování daňového poradenství
  8. Nominace zástupce dobrovolného svazku obcí do Řídícího výboru MAP SO ORP Benešov
Příští zasedání výboru ve Struhařově dne 11. 3. 2016 od 16.00 hodin.