Program zasedání svazku obcí 7/2018 v Drahňovicích dne 4. 9. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2018

které se koná dne 4. 9. 2018 od 16.00 hodin – Drahňovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma - prezentace projektu společnosti Rytmus,
                   - Půlnoční výstup na rozhlednu Špulka,
                   - Cisterna na pitnou vodu – možné řešení jak lépe čelit událostem spojeným s nedostatkem pitné vody, nebo zajistit dovoz pitné vody do bazén
                   - www stránky

 5. Granty a dotace

 6. Odbyt dřeva po kůrovcových kalamitách v obecních lesích, výkupní ceny, trh je nasycen, je problémem už i samotný prodej - diskuze

 7. Plán rozvoje sportu – nová povinnost obcí od 1. 7. 2018

 8. Příprava 2 školení pro zastupitele a administrativní zaměstnance úřadů – pro nově zvolená zastupitelstva připravuje pověřenec GDPR, osobní údaje ve starých dokumentech

 9. Sdílené účetnictví – téma k diskuzi

 10. Plnění rozpočtu

 11. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 2

 12. Provozování dopravy a svoz BRO z území - aktualizace ceníku, dosavadní zkušenosti

 13. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v  Litichovicích dne 2. 10. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci