Program zasedání svazku obcí 6/2018 v Bílkovicích dne 22. 6. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2018

které se koná dne 22. 6. 2018 od 16.00 hodin – Bílkovice

  1. Prezence účastníků

  2. Zahájení zasedání

  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

  4. Volné téma 

  5. Granty a dotace

  6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů v mikroregionu CHOPOS, GDPR

  7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2017 - schválení

  8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v                        dne 28. 8. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci