Program zasedání svazku obcí 5/2018 v Ostředku dne 29. 5. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2018

které se koná v  Ostředku dne 29. 5. 2018

Program:

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb – 5. setkání starostů- ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,- závěr
 5. - představení analýzy přínosů CSS - agenda poradenství,
 6. - zpráva o činnosti CSS,
 7. Volné téma
 8. Granty a dotace
 9. Cisterna na pitnou vodu
 10. Plnění rozpočtu
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2017
 12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 13. Systém pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
 14. Skupinový vodovod CHOPOS
 15. Harmonogram výletu do Krušných hor

 Další zasedání výboru v  Bílkovicích dne 22. 6. 2018 od 16.00 hod.

  

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci