Program zasedání svazku obcí 4/2018 v Chotýšanech dne 24. 4. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2018

které se koná v Chotýšanech dne 24. 4. 2018

Program:

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání 
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:
 4. Volné téma 
 5. Granty a dotace - Koordinátor sociální práce 
 6. Plnění rozpočtu
 7. Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
  - předvedení štěpkovače
 8. Centrum společných služeb
  - GDPR - aktuální situace a dosavadní zkušenosti
 9. Schválení Interní směrnice č. 1/2018 pro provozování štěpkovače
 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 Další zasedání výboru v úterý dne  29. 5. 2018 v  Ostředku od 16.00 hod.

  

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci