Program zasedání svazku obcí 3/2018 v Divišově dne 27. 3. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2018

které se koná v Divišově dne 27.3. 2018

Program:

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání 
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:
 4. Informace z MVČR - Ing. Zdeněk Šusta  
 5. Granty a dotace 
 6. Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS
  - schválení krátkodobého úvěru na předfinancování projektu
 7. Centrum společných služeb
  - GDPR
  - informace ze zahraniční cesty po regionech ve Francii
 8. Provozování nákladní dopravy
  -
  stanovení ceníku služeb pro rok 2018 
 9. Volné téma
  - Koordinátor sociální práce

 Další zasedání výboru v úterý dne  24. 4. 2018 v                             od 16.00 hod.

  

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci