Program zasedání svazku obcí 4/2017 v Chotýšanech dne 30. 5. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2017

které se koná dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin – Chotýšany

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 3. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016

 9. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2016 - zveřejnění na úředních deskách

 10. Revokace rozpočtu roku 2017

 11. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1

 12. Skupinový vodovod CHOPOS

 13. Harmonogram výjezdu do Janských Lázní  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 30. 6. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci