Program zasedání svazku obcí 2/2017 ve Struhařově dne 10. 3. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2017

které se koná ve Struhařově dne 3.3. 2017

  1. Prezence účastníků

  2. Zahájení zasedání

  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

  4. Volné téma 

  5. Granty a dotace

  6. Novinky v rámci spolupráce se SMO

  7. Vymezení školských obvodů

  8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Čakově (Tatouňovice) v úterý dne 25. 4. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci