Program zasedání svazku obcí 11/2016 v Postupicích dne 27. 12. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2016

které se koná v Postupicích dne 27.12. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Plnění rozpočtu
   
 6. Schválení úvěrové smlouvy a odprodeje služebního vozu

 7. Úprava rozpočtu 2016 ke dni 31. 12. 2016
   
 8. Schválení rozpočtu na rok 2017
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2016, volba předsedy a místopředsedy na rok 2017

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2016

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne 31. 1. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci