Program zasedání svazku obcí 9/2016 v Teplýšovicích dne 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2016

které se koná v Teplýšovicích dne 25.10. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Centrum společných služeb – 2. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Zákon č. 134/2016 o zadání veřejných zakázek

 8. Nakládání s obecním majetkem – důležité informace
   
 9. Obnova osobního automobilu
   
 10. Návrh rozpočtu na rok 2017 – rozprava o možném rozpočtu
   
 11. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích  (Takonín) v úterý dne 27. 11. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci