Program zasedání svazku obcí 10/2016 v Bílkovicích (Takonín) dne 29. 11. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2016

které se koná v Bílkovicích (Takonín) dne 29.11. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Plnění rozpočtu
   
 7. Obnova osobního automobilu
   
 8. Návrh rozpočtu na rok 2017
   
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích v úterý dne 27. 12. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci