Program zasedání svazku obcí 8/2016 ve Vranově dne 27. 9. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2016

které se koná ve Vranově dne 27.9. 2016

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  3. Zpráva o činnosti CSS - Úvodní setkání starostů
  4. Volné téma
  5. Granty a dotace
  6. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS
  7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4
  8. Záměr obnovit v dohledné době osobní automobil
  9. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání v Bílkovicích (Takonín) v úterý 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci