Program zasedání svazku obcí 3/2023 v Popovicích dne 28. 3.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 3-2023

které se koná v Popovicíchh dne 28. 3. 2023

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení zasedání
  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  4. Granty a dotace
  5. Podpora ekonomických aktivit DS
  6. Koordinátor sociální práce
  7. Plnění rozpočtu a Rozpočtové opatření č. 1

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci