Program zasedání svazku obcí 10/2022 v Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 10-2022

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2022

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení zasedání
  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  4. Granty a dotace
  5. Úprava rozpočtu 2022 ke dni 31. 12. 2022
  6. Schválení rozpočtu na rok 2023
  7. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2024-2026
  8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2023, volba předsedy a místopředsedy na rok 2023
  9. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2022 
  10. Volné téma - prezentace - zhodnocení uplynulého roku a plán práce na rok 2023

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci