Program zasedání svazku obcí 4/2022 v Litichovicích dne 31. 5. 2022

Program zasedání 4-2022

které se koná v Litichovicích dne 31. 5. 2022 od 16.00 hod.

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení zasedání
  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  4. Volné téma
  5. Granty a dotace
  6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
  7. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021
  8. Whistleblowing – Evidence oznamovatelů

  

Další zasedání výboru v                        dne                   od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci