Program zasedání svazku obcí 1/2022 v Ostředku dne 22. 2. 2022

Program zasedání 1-2022

které se koná v Ostředku dne 22. 2. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Kontrola přístupnosti webových stránek obcí Ministerstvem vnitra ČR
  - Doplnění skutečně uhrazených cen u veřejných zakázek na profilu zadavatele obcí a jejich archivace
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení provozních řádů vodovodů
  - kolaudační řízení

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci