Program zasedání svazku obcí 7/2021 ve Vranově dne 5. 10. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2021

které se koná ve Vranově dne 5. 10. 2021

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení zasedání
  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  4. Volné téma
  5. Vyhlášky
  6. Granty a dotace
  7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu
  8. Skupinový vodovod CHOPOS
  9. Přístupnost www stránek 

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci