Program zasedání svazku obcí 6/2021 ve Lbosíně, rozhledna Špulka dne 31. 8. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2021

které se koná ve Lbosíně, rozhledna Špulka dne 31. 8. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Aktualizace provozního řádu mobilního zařízení a nové povolení ke sběru odpadů CZS02593
 7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3 a plnění rozpočtu
 8. Výměna tiskárny
 9. Právní informační systém CODEXIS Green
 10. Skupinový vodovod CHOPOS
 11. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 12. Přístupnost www stránek

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci