Program zasedání svazku obcí 4/2016 v Kozmicích dne 26. 4.2016 od 16.00 hod.

které se koná v Kozmicích dne 30.4. 2016 od 16.00 hod.

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Helena Matoušková, Jana Kovářová
  3. Volné téma
  4. Granty a dotace
  5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
  6. Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov
  7. Schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

Příští zasedání výboru ve Všechlapech dne 31. 5. 2016 od 16.00 hodin.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci