Program zasedání svazku obcí 1/2021 v Chotýšanech dne 26. 1. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2021

které se koná v Chotýšanech dne 26. 1. 2021

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení zasedání
  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  4. Volné téma-výroční zprávy, www stránky
  5. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
  6. Granty a dotace
  7. Skupinový vodovod CHOPOS
  8. Svoz BRO v roce 2020 – Hlášení svozu BRO – ISPOP do 15. 2. 2021

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci