Program zasedání svazku obcí 9/2020 v Postupicích dne 27. 12. 2020 od 16.00 hodin (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2020

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2020 ke dni 31. 12. 2020 a plnění rozpočtu k 29. 12. 2020
 7. Schválení rozpočtu na rok 2021
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2021, volba předsedy a místopředsedy na rok 2021

  Kontrolního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2021– Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2021– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci