Program zasedání svazku obcí 8/2020 v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2020

které se koná v Soběhrdech dne 24. 11. 2020

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení zasedání
  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  4. Volné téma
  5. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
  6. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
  7. Návrh rozpočtu na rok 2021 - diskuze 
  8. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3
  9. Skupinový vodovod CHOPOS 

Další zasedání výboru v Postupicích  dne  29. 12. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci