Program zasedání svazku obcí 7/2020 ve Teplýšovicích dne 27. 10. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2020

které se koná v Teplýšovice dne 27. 10. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Jak probíhá předaudit v obcích?
  - Návrh rozpočtu na rok 2021 bude připraven do poloviny měsíce listopadu
 5. Centrum společných služeb - projekt je téměř u konce
 6. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 7. Asociace dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s - založena, složení orgánů, cíle, atd.
 8. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 9. Skupinový vodovod CHOPOS - projednání dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, aktuální situace

Další zasedání výboru v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci