Program zasedání svazku obcí 6/2020 ve Vranově dne 29. 9. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2020

které se koná ve Vranově dne 29. 9. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb - setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,
  - Zpráva - Analýza současného fungování DSO
  - Přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO
  - Shrnutí denních sociálních potřeb obyvatel za CSS 
 6. Volné téma
 7. Granty a dotace
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci