Program zasedání svazku obcí 3/2020 v Třebešicích dne 26. 5. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2020

které se koná v Třebešicích dne 26. 5. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb
 5. Volné téma
 6. Granty a dotace
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 8. Rozpočtové opatření č. 1
 9. Plnění rozpočtu
 10. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 11. Svoz BRO – poptávka po kontejnerech
 12. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci