Program zasedání svazku obcí 2/2020 ve Struhařově dne 6. 3. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2020

které se koná ve Struhařově dne 6. 3. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. GDPR
 7. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 8. Schválení prodloužení projektu - Centra společných služeb od 1. 3. 2020 - 31. 12. 2020
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci