Program zasedání svazku obcí 11/2019 v Postupicích dne 27. 12. 2019 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2019

které se koná v Postupicích dne 27. 12. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2019 ke dni 31. 12. 2019 a plnění rozpočtu k 27. 12. 2019
 7. Schválení rozpočtu na rok 2020
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2020, volba předsedy a místopředsedy na rok 2020

  Kontrolního výboru na rok 2020
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2020
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2020 – Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2020– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2019
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci