Program zasedání svazku obcí 10/2019 v Čakově (Tatouňovice) dne 26. 11. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2019

které se koná v Čakově (Tatouňovice) dne 26. 11. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb – 8. setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
 5. Volné téma
 6. Granty a dotace
 7. Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2020
 8. Plnění rozpočtu
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci