Program zasedání svazku obcí 7/2019 v Divišově dne 27. 8. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2019

které se koná v Divišově dne 27. 8. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
  - dotazníky,
  - aktualizace řádů veřejných pohřebišť
 6. Granty a dotace
 7. Koordinátor sociální práce
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení výběru dodavatele stavby a pověření předsedy k podpisu smlouvy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci