Program zasedání svazku obcí 6/2019 v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2019

které se koná v Bílkovicích dne 21. 6. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  • svoz odpadů je již registrován pod identifikačním číslem CZS02593,
  • letní dovolené

 5. Centrum společných služeb
  - GDPR – aktuality o ochraně osobních údajů
 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociální práce
 8. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2018 - schválení

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci