Program zasedání svazku obcí 5/2019 v Chotýšanech dne 28. 5. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2019

které se koná v Chotýšanech dne 28. 5. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 7. setkání starostů

  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,

 5. Volné téma 
  - dotační podpora výstavby domovních ČOV

 6. Granty a dotace

 7. Aktualizace strategií obcí

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci