Program zasedání svazku obcí 3/2019 v Petroupimi dne 26. 3. 2019 od 16.00 hod. (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2019

které se koná v Petroupimi dne 26. 3. 2019

  1. Prezence účastníků

  2. Zahájení zasedání

  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

  4. Volné téma 

  5. Granty a dotace

  6. Centrum společných služeb

  7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
  8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v               dne                od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci