Program zasedání svazku obcí 2/2019 ve Struhařově dne 8. 3. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2019

které se koná ve Struhařově dne 8. 3. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 
  - registr smluv VS profil zadavatele

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Svoz BRO
  - pořízení nových kontejnerů - výběr dodavatele

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v pátek dne                od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci