Program zasedání svazku obcí 10/2018 v Soběhrdech dne 4. 12. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma - chystané změny v geografickém informačním systému  GIS - Anna Šubrtová - společnost T-mapy, Marie Svobodová - společnost T-mapy
                    - pořízení pojízdné prodejny?
                   - strategie DSO, strategie obcí
 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb 

 7. Zánik členství obce Kozmice v DSO CHOPOS k 31. 12. 2018 na základě podané výpovědi

 8. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019

 9. Aktualizace ceníku dopravních služeb pro rok 2019  Další zasedání výboru v  Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hodin. 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci