Program zasedání svazku obcí 9/2018 ve Vranově dne 9. 11. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma

 5. První povolební zasedání svazku obcí CHOPOS

 6. Granty a dotace

 7. Centrum společných služeb 

 8. Zpráva o předběžném přezkoumání hospodaření DSO a obcí

 9. Koordinátor sociálních služeb CHOPOS - tento projekt začne 1. 6. 2019 a bude trvat 3 roky.

 10. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019 – představení návrhu k diskuzi 

 11. Skupinový vodovod CHOPOS - schválení Dohody o meziobecní spolupráci projektu Skupinový vodovod CHOPOS

 12. Členství v DSO CHOPOS 


  Další zasedání výboru v                 dne                od 16.00 hodin. 

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci