query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 48 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 48)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-11-19 01:10:57') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Čakov)

Filtr
Zobrazit 
Oznámení o svolání ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva na den 31. 10. 2018 23. říjen 2018
Výsledky II. kola voleb do I/3 Senátu Parlamentu České republiky za obec Čakov 13. říjen 2018
Výsledky voleb do I/3 Senátu Parlamentu České republiky I. kolo v obci Čakov 6. říjen 2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Čakov pro volební období 2018-2022 6. říjen 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Čakov a I/3 Senátu Parlamentu ČR 20. září 2018
Nařízení Středočeského kraje č. 2/2018 stanovení ceny jízdného 3. září 2018
VÝZVA OBČANŮM K ŠETŘENÍ S PITNOU VODOU 20. červenec 2018
Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka komunikace Vlkov - Teplýšovice od 9. - 12. 7. 2018 2. červenec 2018
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava DZ 11. červen 2018
Svoz nebezpečného odpadu dne 4.5.2018 2. květen 2018

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci