Rozpočty - CHOPOS

Rozpočet svazku obcí za rok 2002
Příjmy: 1.569.000,-Kč
Výdaje: 1.814.150,- Kč Rozpočet svazku obcí na rok 2003
Schválen dne: 31.12.2002

Příjmy: 6.607.501,- Kč
Výdaje: 6.600.165,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2004
Schválen dne: 31.12.2003

Příjmy: 16.303.781,- Kč
Výdaje: 16.312.424,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2005
Schválen dne: 31.12.2004

Příjmy: 1.887.408,- Kč
Výdaje: 1.881.884,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2006
Schválen dne: 31.12.2005

Příjmy: 1.524.506,47 Kč
Výdaje: 1.652.544,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2007
Schválen dne: 29.12.2006

Příjmy: 1.177.000,- Kč
Výdaje: 1.177.000,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2008
Schválen dne: 28.12.2007

Příjmy: 1.138 464,- Kč
Výdaje: 1.103 500,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2009
Schválen dne: 27.1.2009

Příjmy: 1.527 120,- Kč
Výdaje: 1.533 500,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2010
Schválen dne: 31.12.2009

Příjmy: 1.459 056,- Kč
Výdaje: 1.449 400,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2011
Schválen dne: 28.12.2010

Příjmy: 1.390 456,- Kč
Výdaje: 1.386 800,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2012
Schválen dne: 29.12.2011

Příjmy: 1.360 428,- Kč
Výdaje: 1.348 072,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2013
Schválen dne: 27. 12. 2012

Příjmy: 1.153.541,- Kč
Výdaje: 1.153.100,- Kč

Rozpočet svazku obcí na rok 2014
Schválen dne: 3. 12. 2013

Příjmy: 5.920.455,- Kč
Výdaje: 6.853.240,- Kč